بودجه از تهیه تا کنترل

وبلاگی برای آموزش درس اصول تهیه و تنظیم بودجه دولتی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب )

نقش كار آفريني در بنگاههاي كوچك زود بازده

نقش كار آفريني در بنگاههاي كوچك زود بازده

چاپ شده در تابستان 86 در روزنامه مهر بناب 

نوشته : محمد علي سليمانفام

مدرس دانشگاه آزاد اسلامي

از سال 85 جهت مقابه با بيكاري دولت براساس يك سري انديشه ها و برنامه هاي كه تدوين كرده بودند به صورت گسترده اقدام به پرداخت وام هاي  كم حجم پولي براي  راه اندازي كارگاهها و بنگاههاي زود بازده جهت ايجاد اشتغال در بخش هاي مختلف  نموده است  . دادن وام با شرايط آسان و با بهره كم مي تواند در كوتاه مدت شغل هاي را ايجاد و نرخ بيكاري را كاهش يا حداقل ثابت نمايد ولي در بلند مدت اين سياست تاثير گذار نخواهد بود زيرا لزوم داشتن شغل دائمي و مطمن نيازمند سرمايه گذاري مستمر برنامه ريزي دقيق نيروهاي انساني خلاق و كار آفرين انجام آموزشهاي لازم سياست گذاري محورهاي سرمايه گذاري و بالاخره بازار يابي فروش محصولات  است .

بحث بكار گيري و اشتغال زائي با وام هاي محدود  چند ميليون ريالي  از اهميت بسياري برخوردار است زيرا اگر دريافت كنند گان اين گونه وام ها توان و استعداد و برنامه به كار گيري اين وام ها را در راه ايجاد شغلي ثابت و دائمي را نداشته باشند به اجبار اين وام ها در جهت خريد كالاهاي لوكس وامور مصرفي وفعاليت هاي  واسطه گري خواهد شد كه باعث افزايش تورم در جامعه ؛ عدم توانائي باز پرداخت وام ها در موعد مقرر و در نتيجه ايجاد نوعي تنش اقتصادي و پولي در كشور خواهد شد. كه اين امر مي تواند در دراز مدت تاثيرات بسيار مخربي بر وضعيت اقتصادي كشور داشته باشد. خبر افزايش ميزان حدود 60 درصدي مطالبات معوق بانكها دولتي  از مردم  افزايش ميزان نقدينگي 41 درصدي افزايش تورم به 18 درصد مويد نظريه مطرح شده است . كه وام گيرندگان و يا به عبارتي صاحبان بنگاههاي كوچك زود بازده نتوانسته اند از اين وام به صورت مناسب و بهينه استفاده نمايند . به نظر نگارند مجريان و برنامه ريزان طرح بنگاههاي زود بازده نبايد تنها به پرداخت وام بسنده كنند و خود را به فريبنند كه با پرداخت وام مي توان اشتغال ايجاد و بيكاري را به صورت مداوم كاهش داد.بلكه با انجام يكسري فرآيندهاي علمي و عملي مي توان فرآيند تاسيس و حمايت از بنگاههاي زود بازده را منطقي و ابزاري جهت اعمال سياست هاي دولت در بخش اشتغال مورد استفاده قرار داد. بي شك

 "كوچك زيباست "

 و اين  را خيلي از كشورها در مراحل مختلف توسعه؛ آنرا تجربه  و استفاده نموده اند و به موفقيت ها و گاها" ناكامي هاي را داشته اند لذا ضرورت دارد از تجارب ساير كشورها در اين زمينه استفاد شود .

هدف اساسي از تشكيل بنگاههاي كوچك ايجاد اشتغال كاهش قيمت تمام شده بومي كردن صنعت - ايجاد زنجيره هاي توليد به صورت غير متمركز  - استفاده از توانمندي هاي  نيروهاي بومي و ايجاد زمينه كار آفريني در صاحبان بنگاههاي كوچك مي باشد. بنابراين :

"  بكار گيري سرمايه هاي كوچك و محدود نياز به انسانهاي كار آفرين و خلاق دارد."

با توجه به موارد مطرح شده ضرورت دارد كه سياست ايجاد بنگاههاي كوچك زود بازده مورد تجديد نظر قرار گيرد و امر تاسيس هدايت كنترل و برنامه ريزي و آموزش  مورد عنايت قرار گيرد زيرا در شرايط فعلي جهان كه شرايط و اوضاع احوال جهان دائم در حال تغيير و تحول است اين بنگاهها با وضعيت فعلي قادر به رقابت و بقاء نيستند و اگر امر تاسيس اين بنگاهها در اختيار افراد كار آفرين و خلاق قرار نگيرد در ميان مدت هم اين بنگاهها تعطيل و در نهايت باعث افزايش نرخ بيكاري و ركود اقتصادي دركشور خواهد شد. موضوع  برخورداري بنگاهها از مديران كار افرين به قدري داراي اهميت است كه امروزه در تمامي كشورها چه توسعه يافته و چه در حال توسعه برنامه هاي مدوني جهت شناسايي آموزش و بكارگيري نيروهاي كار آفرين تدوين و اجرا مي شود زيرا

توسعه و اشتغال پايدار نياز به مديران كار آفرين و خلاق دارد .

اميد است مسئولان امر اشتغال زايي خصوصا" در زمينه بنگاههاي كوچك زود بازده با تغيير در فرايند كار زمينه هاي بكار گيري نيروهاي كار آفرين را در اين بنگاهها ايجاد نمانيد و سرمايه هاي كشور رادر اختيار افرادي قرار دهند كه توان بكار گيري وايجاد فرصت هاي جديدبراي پيشرفت و توسعه كشور را داشته باشند  زيرا انسان خلاق و كار آفرين مي تواند شرايط را تغيير دهد و از فرصت هاي بدست آمده نهايت استفاده را در افزايش كار آيي و بهروه وري موسسه خود داشته باشد. 

انشاا...

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم آبان ۱۳۸۸ساعت 0:22  توسط محمدعلی سلیمانفام   |